top of page
base2.jpg

Artistas

Luciano Magno

Guitarrista - usa pedais e cordas NIG.
 

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
luciano_magno.jpg
 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
 • Twitter
bottom of page